Elezzjoni Ġenerali 2017 - Votazzjoni bikrija

Tags: General Election 2017

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI
 

Elezzjoni Ġenerali – 3 ta’ Ġunju, 2017

 

Votazzjoni Bikrija

Il-Kummissjoni Elettorali tavża lil dawk il-votanti li jixtiequ jivvutaw ġimgħa qabel il-jum stabbilit għall-votazzjoni, minħabba każijiet ta’ safar jew sptar, illi jistgħu jmorru fl-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali, Kumpless tal-Għadd tal-Voti, fin-Naxxar jew fi 28A, Pjazza San Franġisk, ir-Rabat, Għawdex, min-nhar it-Tnejn it-8 ta’ Mejju, 2017, biex jieħdu l-ġurament stipulat.  Il-ħinijiet huma:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:            mit-8.00 a.m. sas-2.00 p.m. u

                                               mit-3.00 p.m. sat-8.00 p.m.

            Sibtijiet u Ħdud:          mit-8.00 a.m. sa nofsinhar

Iżda kulħadd huwa avżat illi t-terminu legali biex isiru dawn l-applikazzjonijiet bil-ġurament huwa sa’ nofsinhar tal-Ġimgħa, is-26 ta’ Mejju, 2017.

 

Kull applikant għandu jġib il-karta tal-Identita’ tiegħu.

 

B’referenza għall-Istqarrija tad-Dipartiment tal-Informazzjoni maħruġa ‘llum dwar arranġamenti ta’ vjaġġar għall-votanti msefrin, il-Kummissjoni Elettorali tiċċara illi:-

Il-post fejn l-applikanti jattendu biex jirreġistraw li jixtiequ jivvotaw fis-27 ta’ Mejju huwa fil-Kumpless tal-Għadd tal-Voti, in-Naxxar;

Votanti li se jużaw is-servizz ta’ safar biex jiġu Malta jivvotaw fit-3 ta’ Ġunju għandhom jaċċertaw illi jkollhom id-dokument tal-vot fil-pussess tagħhom.  Skont il-liġi ma jitqassmu l-ebda dokumenti tal-vot, għall-ebda raġuni, fit-2 u fit-3 ta’ Ġunju.  L-aħħar jum għall-ġbir tad-dokumenti tal-vot ikun sa nofsillejl tal-Ħamis l-1 ta’ Ġunju, 2017.

 

www.electoral.gov.mt

 

4 ta’ Mejju, 2017