Pubblikazzjoni ta' avviż fil-Gazetta tal-Gvern ta' numri ġodda ta' bibien

Tags: Address Management Unit

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

 

Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Indirizzi fi ħdan l-Uffiċċju Elettorali tavża lir-residenti ta’:            

                Trejqa Karl Chircop u Trejqa Vincent Battistino, Ħal Tarxien;

                Triq Dun Victor Cilia, Ħaż-Żabbar;

                Triq Belt il-Ġmiel u Triq Santa Luċija, L-Imtarfa

li l-bibien f’dawn it-toroq ingħataw uffiċjalment numri ġodda.  L-avviż ġie ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tas-17 ta’ Frar, 2017, u jidher ukoll fil-websajt tal-Kummissjoni Elettorali (www.electoral.gov.mt) taħt is-sezzjoni Pubblikazzjonijiet.  Ir-residenti huma mfakkra li huma fl-obbligu tal-liġi li jwaħħlu n-numri l-ġodda u jneħħu n-numri l-qodma sa għaxart ijiem mis-17 ta’ Frar, 2017.

 

 

 

20 ta’ Frar, 2017