Pubblikazzjoni ta' avviżi fil-Gazetta tal-Gvern ta' numri ġodda ta' bibien

Tags: Address Management Unit

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Is-Sezzjoni tal-Immaniġġjar tal-Indirizzi fi ħdan l-Uffiċċju Elettorali tavża lir-residenti ta’:                        

Triq Beneditt Farrugia, Triq Ħal Safi, Triq l-Imdina, Triq Il-Karwija, Triq Il-Lewżiet, Triq Nerik Xerri, Triq Salvu Sacco, Triq Valletta u Triq Wiġi Vella,

Ħal Kirkop

Triq Wied Il-Knejjes, Ħal Luqa

Triq Ħal Kirkop, L-Imqabba

Vjal Il-Ħaddiem, Ir-Rabat, Malta

li l-bibien f’dawn it-toroq ingħataw uffiċjalment numri ġodda.  L-avviż ġie ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern tas-7 ta’ Lulju, 2017, u jidher ukoll fil-websajt tal-Kummissjoni Elettorali (www.electoral.gov.mt) taħt is-sezzjoni Pubblikazzjonijiet.  Ir-residenti huma mfakkra li huma fl-obbligu tal-liġi li jwaħħlu n-numri l-ġodda u jneħħu n-numri l-qodma sa għaxart ijiem mis-7 ta’ Lulju, 2017.

 

 

10 ta’ Lulju, 2017