Elezzjoni każwali għall-membru parlamentari fit-tlettax-il distrett elettorali

Tags: General

STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI

 

 

ELEZZJONI KAŻWALI GĦALL-MEMBRU PARLAMENTARI

FIT-TLETTAX-IL DISTRETT ELETTORALI

 

Elezzjoni Każwali fit-Tlettax-il Distrett Elettorali biex jimtela l-post ta’ Membru Parlamentari wara l-mewt tal-Onor. Fredrick Azzopardi.

 

Il-Kummissjoni Elettorali jgħarrfu li sal-aħħar jum ipprovdut għan-nominazzjonijiet, ġew ippreżentati ħames nomini għall-elezzjoni każwali tal-Membru Parlamentari.

 

Cefai Mercieca Ryan, Ellis Joseph, Galea Censu, Portelli Maria u Zammit Jason

 

Total ta’nomini ppreżentata: 5

 

Il-Kummissjoni Elettorali tgħarraf illi l-Għadd tal-voti tal-Elezzjoni Każwali biex jimtela l-post vakant mill-Onor. Fredrick Azzopardi ser issir il-Ħamis, 5 ta’ Novembru, 2020, fil-Kumpless tal-Għadd tal-Voti, in-Naxxar. L-Għadd tal-Voti se jibda’ fit-8.30 ta’ filgħodu.

 

 

 

www.electoral.gov.mt

 

 

3 ta’ Novembru, 2020