Kummissjonarji għall-Ġuramenti fl-Ambaxxati u High Commissions ta’ Malta

Tags: Elections 2019

B’referenza għall-Avviż għall-Istampa li ħarġet il-Kummissjoni Elettorali fil-15 ta' April 2019 dawn huma l-Kummissjonarji għall-Ġuramenti fl-Ambaxxati u High Commissions ta’ Malta, inkarigati li jagħtu ġurament lill-votanti li mhux se jilħqu jkunu f’Malta sa nofsinhar tas-17 ta' Mejju 2019.

Embassy / High Commission

Surname & Name

Email Address

Abu Dhabi PSAILA Duncan duncan.psaila@gov.mt
Algiers VASSALLO Ivan ivan.a.vassallo@gov.mt
Ankara VASSALLO Carmel carmel.vassallo@gov.mt
Athens CUSCHIERI Joseph joseph.cuschieri@gov.mt
Beijing FARRUGIA Ruth Mary ruth-mary.farrugia@gov.mt
Berlin GAUCI Sephora sephora.a.gauci@gov.mt
Brussels CARABOTT Tania tania.carabott@gov.mt
Cairo SULTANA Charles charles.sultana@gov.mt
Canberra DEMICOLI Denise denise.demicoli@gov.mt
Dublin AGIUS Chris christopher.c.agius@gov.mt
Geneva CASSAR David david.n.cassar@gov.mt
Ghana CASSAR Marsim marsim.cassar@gov.mt
Istanbul AQUILINA Franklin franklin.aquilina@gov.mt
Kuwait COLE Patrick patrick.cole@gov.mt
Lisbon BUTTIGIEG Mario mario.m.buttigieg@gov.mt
London BORG Deborah deborah.m.borg@gov.mt
Madrid D'AMATO Francesca francesca.damato@gov.mt
Melbourne FARRUGIA BORG Mario mario.farrugia-borg@gov.mt
Moscow GATT Jean Paul jean-paul.gatt@gov.mt
New Delhi BORG COOPER Patricia patricia.borg-cooper@gov.mt
New York BUTTIGIEG Giovanni giovanni-battista.buttigieg@gov.mt
Paris SARSERO Nicole nicole.sarsero@gov.mt
Ramallah GAUCI Reuben reuben.gauci@gov.mt
Riyadh SARSERO Raymond raymond.j.sarsero@gov.mt
Rome BORG Clint clint.m.borg@gov.mt
Shanghai CUTAJAR Aldo aldo.cutajar@gov.mt
Strasbourg VELLA Kathleen kathleen.vella@gov.mt
Sydney BUHAGIAR Lawrence lawrence.c.buhagiar@gov.mt
Tel Aviv PISANI Joanna joanna.g.pisani@gov.mt
The Hague GRECH Simon simon.c.grech@gov.mt
Toronto EL KHATIB Hanan hanan.elkhatib@gov.mt
Tunisia CAMENZULI Gabriel gabriel-george.camenzuli@gov.mt
Vienna GRIMA Matthew matthew.b.grima@gov.mt
Warsaw GRECH John Paul johnpaul.grech@gov.mt
Washington BAJADA Antonella antonella.bajada@gov.mt